Armitage Metasploit front-end GUI pro BackTrack 4 R2 Linux

Armitage Front End GUI Armitage Metasploit front-end GUI pro BackTrack 4 R2 Linux. Nedávno spatřil světlo světa údajně vzrušující GUI front-end pro Metasploit jménem Armitage. Jaká každá zajímavá novinka i Armitage se již dočkala balíčku který má být k dispozici i pro BackTrack 4 RC2 vydání. Jak je běžné, instalovat lze pomocí GUI debian based správce balíčků Synaptic ..nebo stará dobrá ruční práce :) Před instalací je samozřejmě potřeba repozitáře zaktualizovat, třeba příkazem apt-get

root@bt:~# apt-get update

Reading package lists… Done

Teď jednoduše nainstalujeme balíček armitage

root@bt:~# apt-get install armitage

Setting up armitage (0.1-bt0) …
root@bt:~#

Před použitím Armitage nastartujeme MySQL server v BackTrack.

root@bt:~# /etc/init.d/mysql start
Starting MySQL database server: mysqld.
Checking for corrupt, not cleanly closed and upgrade needing tables..
root@bt:~#

Když je MYSQL server online je ještě potřeba spustit Metasploit RPC daemon. Parametry každý dle vlastní libosti..

root@bt:~# msfrpcd -f -U msf -P test -t Basic
[*] XMLRPC starting on 0.0.0.0:55553 (SSL):Basic…

Armitage se nainstaluje v cestě /pentest/exploits/armitage/ takže pro spuštění skriptu hups do složky a ./..

root@bt:~# cd /pentest/exploits/armitage/
root@bt:/pentest/exploits/armitage# ./armitage.sh

Po prvním spuštění Armitage jsme požádání připojit se na msfrpcd instanci a na naší MYSQL databázy. Skontrolujeme nastavení, označíme spojení za použití SSL a připojíme se.. Pak následuje zhruba toto :)

S minimální námahou a nastavováním ukočírujete hravě i 5 Meterpreter shellů na cílovém systému Author Armitage poskytl i excelentní video demonstraci nástroje v akci.. K vidění na fastandeasyhacking.com

AMP Sec 2011

Kam dál?