Mobilní jednotka pro pentesting (crack) WiFi sítí – EmeritHacks

WiFon Penetrační nástroj na prolamování wifi sítí Na emerithacks byl publikován zajímavý (realizovaný) nápad kluků z Polska. Jedná se o předělávku LaFonera wifi routeru na mobilní crackovací zařízení WiFon (portable device for WiFi security testing). Jednotka je napájena na baterie a disponuje balíčkem pro crack wifi sítí aircrack-ng a dopsaným ruby skriptem, pro ovládání zmiňovaného Wi-Fi hacking zařízení. K dispozici je dokumentace, fotografie, schéma, skript i prezentační video ovládání (fungování) zařízení.

Další variace La Fonera WiFi AP & OpenWrt

Zařízení sestává z: La Fonera WiFi AP s OpenWrt firmware
ATMEGA88 microcontroller
LCS 16×4 znaků (hd44780 kompatibilní)
– 6 tlačítek
– Napájení
– 2 Li-ion AA baterky
– Krabice od čokolády, hodně termolepidla a pásky :P

Celkové náklady (mimo LaFonera routeru) jsou cca 20 dolarů. Odkaz na návod najdete na konci textu. Video jak bylo publikováno na YouTube


WifiScan.rb skript (odkaz na zdroják na konci textu)

#!/usr/bin/ruby
#Script displaying results of an airodump-ng scan
#Part of the Wifon project
#Author: Adam Menkiewicz, 2010

require ‚fastercsv‘
require ‚curses‘

chan = Array.new
id = Array.new
mac = Array.new
crypt = Array.new
line = Array.new

channel = Array.new
essid = Array.new
bssid = Array.new
enc = Array.new

@scr = Curses.init_screen
Curses.raw
Curses.noecho
Curses.curs_set(0)
@scr.keypad(true)
@scr.refresh
i = 0;
e = 0;
k = 0;
triger = 1;
loop do

if(triger == 1)
chan.clear
id.clear
mac.clear
crypt.clear
line.clear
#/tmp/data-01.csv
FasterCSV.foreach(„/tmp/data-01.txt“, :quote_char => ‚“‚, :col_sep =>‘,‘, :row_sep =>:auto) {|a|

channel[i] = a[3]
essid[i] = a[13]
bssid[i] = a[0]
enc[i] = a[5]
i =i+1

}

e = 2
while(i>0 ) do

if(channel[e] != nil && essid[e] != nil && bssid[e] != nil && enc[e] != nil)
essidstr = essid[e];
chanstr = channel[e]
macstr = bssid[e];
macstr.delete! „:“

id << essidstr.strip!;
line << „“;
mac << macstr;
chan << chanstr.strip!
crypt << enc[e]; e = e+1 end i=i-1 end triger = 0; end s = mac.size if(mac[k] == nil && chan[k] == nil) @scr.setpos(0,0); @scr.addstr(„Cant find network, wait a bit and press any key to scan…“); @scr.refresh end if(mac[k] != nil) @scr.clear @scr.setpos(0,0); @scr.addstr(id[k]); @scr.setpos(1,0); @scr.addstr(line[k]); @scr.setpos(2,0); @scr.addstr(mac[k]); @scr.setpos(3,0); @scr.addstr(chan[k]); @scr.setpos(3,4); @scr.addstr(crypt[k]); @scr.refresh end key = @scr.getch if (key == Curses::KEY_DOWN ) then k=k+1 if (k>s-1)
k = k-1
end
end
if (key == Curses::KEY_UP ) then
k=k-1
if (k<0)
k = k+1
end
end
if ( key == Curses::KEY_CANCEL)
@scr.clear
@scr.refresh

Curses.stdscr.clear
Curses.stdscr.setpos(0, 0)
Curses.refresh
Curses.close_screen
:exit
exec „echo quiting“

end
if ( key == Curses::KEY_ENTER)
triger = 1;
end
@scr.refresh
end

diskuze software novinky

Dokumentace a informace
Odkaz na ruby skript (google code)
Odkaz na WiFon návod a schéma.

Díky za tip l403.

Kam dál?