Hacking DVD BackTrack, Linux, Hashe RSS Feed twitter airdump.cz BackTrack 3 4 5 6 CZ
Security a Tip
Donate a Sponzor

airdump.cz index → strana → 3

AFE (Android Framework for Exploitation): účinný a efektivní framework pro exploitaci Androidů

AFE

AFE je open source projekt, jehož cílem je demonstrovat existenci bezpečnostních děr (security holes) v oblíbeném operačním systému pro mobilní telefony, Android. Rovněž poukazuje na zřejmou možnost botnetové sítě Androidů (Android bot network)..

Díky tomuto frameworku je snadné vytvořit si vlastní automatický malware a síť botů pro androidovou platformu, které můžete využít k vlastním rozborům (např. můžete zkontrolovat účinnost vašeho antiviru). AFE může dále posloužit jako pomocník při hledání zranitelných míst (vulnerabilities) napadeného zařízení, dokáže získat přístup k jeho aplikacím, umí využívat exploity a zadávat na něm libovolné příkazy.

WiFi databáze, WiFi mapa, GPS lokator, IRC kanál.. Změny.

wardriving logo Stručný přehled aktuálních (Zima 2012/2013) novinek :] Změna IRC serveru.. Žel Quaknet poslední dobu skoro permanetně BANuje jak BOTa tak i správe ú server na kterém BOT běžel.. Používejte nový IRC server EFnet Jméno IRC kanálu je: #airodump.net. Možno pomocí IRC klienta i pomocí webchatu, odkazy v menu opraveny. BOT se brzo vrátí :] menší – né, že né dávno [ne]slíbený bonus jest obnovení, přesněji zveřejnění původných a velice žádaných služeb..

Obnovena služba Wardrive databáze.

Obnovena služba Wardrive Mapa.

Obnovena služba Wardrive Lokator.

WiFi databáze diskuze wardriving

Služba Scan Log Uploader bude brzo dána do provozu

Kali Linux 12. 12 2012 Offensive Security

kali-linuxUž je tomu sedm let, co byla do světa vypuštěna první verze BackTrack Linux. Když téměř před rokem začali členové vývojářského týmu mluvit o BackTrack 6, každý z nich sepsal svůj „seznam přání“, tedy soupis toho, o co  by chtěl tuto novou verzi doplnit .. „Zrušit vše a začít nanovo ..“ Bylo zřejmé, že nové cíle nemohou být naplněny skrze čtyři roky starou architekturu vývoje. Byla tedy potřeba rozsáhlá restrukturalizace. Začít od začátku za použití nových technologií a procesů bylo jednodušší, než pouze „zalátat“ stávající prostředí tak, aby se přizpůsobilo zásadám a standardům Debianu. Vyvstala tedy další otázka ..Ubuntu vs. Debian

Reaver-WPS WiFi Protected Setup cracking video

BackTrack 5 Inflator + Reaver. Podrobně popsán Brute forcing Wi-Fi Protected Setup pomocí prolomení PIN kódu – jako alternativa k prolomení WPA zabezpečení v publikaci od autora jménem Stefan Viehböck. Zajímavá je zejména část Authentication (PIN – External Registrar) publikace, kde je v části Design flaw #2 vyčerpávajícím způsobem popsána slabina zneužitelná i vzdáleně.. Tato forma útoku (nebo-li ověření :) dramaticky snižuje maximálni počet pokusu nutných pro ověření z 10^8 (=100 000 000) na 10^4 + 10^4 (= 20 000)
Přihlásit / Odhlásit odběr novinek

Počet přihlášených k odběru novinek

    2572