Virtualizujeme & aktualizujeme BackTrack Linux

Backtrack 3 Final USB instalace Virtualizácia ovláda dobu. Okrem klasických a dobre známych variánt využitia je to aj užitočný náučný prostriedok pre experimentovanie so systémom Linux. Inými slovami fajn spôsob ako si overiť teóriu v praxi. Delenie, formátovanie pevného disku a inštalácia systému je pre užívateľov “odrastených” na Windows systémoch stále strašiak v poli. V posledných dňoch sa objavili rôzne otázky ohľadom distribúcie BackTrack 4 Pre-Final inštalovaného ako virtuálny systém VMware.

Tento článok sa viac-menej skladá z odpovedí na tieto otázky a z trochy experimentovania. Nejde o žiadne novinky, len súhrn bežne dostupných informácií. Spolu s vychytávkami v sekcii Stuff najlepší spôsob ako zostať *up-to-date*…

Po inštalácii systému sa ťažko pracuje v prostredí s nízkym rozlíšením – chýbajú VMware tools:

V menu VM – Install VMware Tools Ako root ďalej:

cd /media/cdrom0
cp VMwareTools-7.8.5-156735.tar.gz /root/
cd /root/
tar xfvz VMwareTools-7.8.5-156735.tar.gz
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl

VMware tools
VMware tools 2

reboot.. Zvoliť rozlíšenie… Update & upgrade systému:

/etc/init.d/networking start
apt-get update && apt-get upgrade
apt-get dist-upgrade

Upgrade na kernel 2.6.30.9

apt-get install linux-source-2.6.30.9
apt-get install linux-image-2.6.30.9
Grub – create new
reboot do 2.6.30.9
cd /usr/src/ && tar xvf linux-source-2.6.30.9.tar.bz2
cd linux-source-2.6.30.9 && zcat /proc/config.gz >.config
make && make modules
cd /usr/src && unlink linux && ln -s linux-source-2.6.30.9 linux
cd /usr/src/linux && make-kpkg kernel_headers
cd /usr/src && dpkg -i linux-headers-2.6.30.9_2.6.30.9-10.00.Custom_i386.deb

BackTrack KDE 3

BackTrack 4 bootsplash – parameter pre menu.lst

splashimage=/boot/grub/bt4.xpm.gz

BackTrack bootsplash Linux

Fix chyby Splash:

fix-splash

Splash

KDM login manager:

apt-get install kdm

KDM manager

Ikona s drakom pre K-menu: (skript)

#!/bin/bash

sudo unzip -o /root/.kde3/share/icons/nuvoX_0.7/kmenu-dragon.zip -d /home/*/.kde3/share/icons/nuvoX_0.7/
sudo unzip -o /root/.kde3/share/icons/nuvoX_0.7/kmenu-dragon.zip -d /etc/.skel/.kde3/share/icons/nuvoX_0.7/
sudo unzip -o /root/.kde3/share/icons/nuvoX_0.7/kmenu-dragon-zip -d /opt/kde/share/icons/nuvoX_0.7/

K spomínanej troške experimentovania – BackTrack 4 Pre-Final s KDE 4.1

BackTrack KDE 4.1

a Gnome

BackTrack 4 Gnome

Z neznámeho dôvodu sa niekedy spustia obe postranné lišty :)

BackTrack 4 KDE

Ohľadom inštalácie dodatočných grafických prostredí KDE 4.x, alebo Gnome nikto neručí za nič.

diskuze vmware workstation backtrack

Ak sa niečo pokazí, ostanete na to sami. Systém sa minimálne spomalí, dodatočné balíčky zaberú mnoho miesta. Developeri mali určite dobrý dôvod pre grafické prostredie ktoré zvolili.

Pre AMP písal M1

Kam dál?