Vyatta Open Networking – Open-Source alternativa k Cisco

Vyatta je open source software postavený na systéme Linux. V prípade testovanej Vyatta Community Edition 5.0.2 ide o 165 MB distribúciu odvodenú od Debianu zameranú hlavne na použitie pre podnikovú sieťovú infraštruktúru. Prináša funkčnosť a zabezpečenie pre sieťovú infraštruktúru vrátane otvoreného zdrojového kódu pre x86 architektúru. Software je ideálny aj pre osobné použitie, zabezpečenie a testy. Za projektom stoja profesionáli zo spoločností Cisco, Nortel, Juniper, The Linux foundation, Redback a Sun. Cieľom bolo vytvoriť náhradu za Cisco IOS rady 1800 – 7200 ISR a ASA 5500. Systém môže bežať ako Live CD, HDD inštalácia, flash disk inštalácia, alebo virtuálny systém. (Vmware, Xen, Hyper-V) Administrácia pomocou CLI (podobný ako Cisco IOS), Web GUI, SSH v.2, alebo Telnet.

Funkcionality Vyatta software:

Basic system security
Firewall
Intrusion prevention system
SSL-Based OpenVPN
Web Caching a Ethernet Bonding
Webproxy
DHCP server
Telnet server
SSH server
HTTP server
URL filtering
RIPv2, OSPF, BGP routing
VRRP

Inštalačný skript je celkom intuitívny:

Vyatta instalace aplikace

Základná konfigurácia v command-line interface (CLI) sa začína príkazom configure, ktorý spustí konfiguračný mód, nasleduje voliteľné nastavenie, príkaz commit pre vykonanie a exit pre ukončenie konfiguračného módu.

Vyatta konfigurace

Vyatta Web GUI je dostupné po pridelení IP adresy a spustení lighttpd servera.

Vyatta služby

Vyatta GUI

Administrácia je rovnaká ako pri ostatných distribúciách odvodených od Debianu. Konfigurácia je individuálna podľa požiadaviek, pre obšírnejšie info – Online Vyatta University Training.

novinsky vyatta

Pre AMP Sec písal M1

Kam dál?