Giga Wordlist Creator – WPA-PSK Hack

skript giga wordlist creator Giga Wordlist Creator je jednoduchý bash skript pro úpravu, optimalizaci nebo generování wordlistu pro crack WPA-PSK klíče. Co skript umí? Spojit různe wordlisty, modifikovat slovník pomocí aplikaci John the Ripper, optimalizovat slovník pro WPA cracking, seřadit slovník a odstránit z wordlistu duplicity. Účel první feature je jasný. Ve druhém případě skript pomocí aplikaci John the Ripper vygeneruje 50 kombinací u každé fráze v crack slovníku. Třetí volba odstráni každé heslo kratší 8 a delší 63 znaků. Čtvrtá volba umí seřadit všechny fráze v abecedním sledu.

WPA Hacking

Odkaz na download sekci je na konci článku. Zdrojový kód skriptu:

#!/bin/bash
# Giga Wordlist Creator v1.0 beta
#Based upon M1r4g3 original work
#Updated & modified by M1ck3y
#… Enjoy ;)
#
# intro
intro=“\n
——————————————-\n
~~~~~~~~~~ Giga Wordlist Creator ~~~~~~~~~~\n
——————————————-\n
———–~ Automatic creation ~———-\n
—-~ Of an optimized dictionary file ~—-\n
———–~ For WPA Cracking ~————\n
—–~ Developed for Backtrack 3 Final ~—\n
——————————————-\n
—- Brought to you by M1ck3y & M1r4g3 —-\n
————- www.crack-wpa.fr ————\n
——————————————-\n“
#
# Choix d’Action
clear
echo -e $intro
echo „–> Please enter your choice:“
echo
echo „–> (follow the steps in order!)“
echo
echo „–> 1 Merge all your wordlists files“
echo „–> 2 Modify the dictionary with John The Ripper“
echo „–> 3 Optimize the dictionary for WPA cracking“
echo „–> 4 Sort and remove duplicates“
echo
echo „–> Your choice:“
read choix
case $choix in
#On merge les dicos
1)
clear
echo -e $intro
echo „–> Please enter the following information:“
echo
#
echo „–> (PATH: path to your wordlists files)“
echo
echo „–> PATH:“
read path
clear
echo -e $intro
echo „–> ALL the wordlists in“
echo „–> $path will be merged…“
sleep 3
clear
echo -e $intro
echo „–> Please wait while worlists are merged…“
mkdir /root/Desktop/Giga-wordlist
„cat“ $path/*.* > /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico.txt
sleep 4
clear
echo -e $intro
echo „–> Congratulations! All the wordlists in“
echo „–>  $path have been merged. Operation successfull!“
echo „–>  output file => /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico.txt“
sleep 5
$0;;
#on retravaille le fichier mergé avec John
2)
clear
echo -e $intro
echo „–> John The Ripper will modify the dictionary“
echo „–> (it will create 50 variants for each password)…“
sleep 3
clear
echo -e $intro
echo „–> John The Ripper is working…“
john -w:/root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico.txt -rules -session:johnrestore.dat -stdout:63 | sort -u > /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico-john.txt
sleep 4
clear
echo -e $intro
echo „–> Congratulations! John’s dictionary is:“
echo „–> Mega-dico-john.txt. Operation successfull!“
sleep 4
$0;;
#On supprime tous les mots de passe de moins de 8 caractčres et plus de 63 caractčres
3)
clear
echo -e $intro
echo „–> All passwords less than 8 characters and more“
echo „–> than 63 characters will be deleted…“
sleep 3
clear
echo -e $intro
echo „–> Wordlist file is optimized…“
„cat“ /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico-john.txt | pw-inspector -m 8 -M 63 > /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico-wpa.txt
sleep 4
clear
echo -e $intro
echo „–> Congratulations! WPA cracking optimized dictionary“
echo „–> is Mega-dico-wpa.txt. Operation successfull!“
sleep 4
$0;;
#On classe les mots de passe par ordre alphabétique et on supprime les doublons
4)
clear
echo -e $intro
echo „–> Passwords will be alphabetically sorted“
echo „–> and duplicates will be deleted…“
sleep 3
clear
echo -e $intro
echo „–> Work in progress…“
„cat“ /root/Desktop/Giga-wordlist/Mega-dico-wpa.txt | sort | uniq  > /root/Desktop/Giga-wordlist/Giga-wordlist.txt
sleep 4
clear
echo -e $intro
echo „–> Congratulations! Your modified dictionary file optimized“
echo „–> for WPA cracking is ready! Operation successfull!“
echo „–> path: root/Desktop/Giga-wordlist/Giga-wordlist.txt“
sleep 5
$0;;
esac

Zdroj WPA-Crack. Download sekce je chráněna proti hotlinkingu, proto po kliknutí na odkaz budete přesměrováni na rozcestník. Skript download (klik na šipku – download end pak adresář wep-crack).

Diskuze AMP Security Fórum

Odkaz vede do sekce Diskuze článků a tutoriálů – komentáře směrujte do příslušné diskuze.

Kam dál?